Đăng ký tư vấn

Mentor
English for Job Interview

Khoá học có gì?

Chưa tự tin trong công việc chỉ vì vốn tiếng anh hạn hẹp dù đã có đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết. Khóa học sẽ giúp bạn nắm bắt rõ những quy trình tuyển dụng cơ bản và những chiến lược, phản xạ để giúp bạn tự tin chinh phục mọi cuộc phỏng vấn. Đặc biệt, khóa học sẽ tạo ra cơ hội tuyển dụng trực tiếp dành cho bạn thông qua các đối tác tác của trung tâm.

10 buổi
15 tiếng
Class

Đối tượng học viên

Study

Trình độ tiếng anh A2/TOEIC 500 – 600 / IELTS 5.0

Portfolio

Sinh viên năm 3, năm cuối chưa bao giờ tham gia một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Interview

Phù hợp với nhân sự các chuyên ngành chuyên môn cao như Kế Toán, Tài Chính, Kỹ Thuật, Công Nghệ, Logistic,etc và các vị trí ứng tuyển cho công ty nước ngoài.

Star

Các bạn đang chuẩn bị tham gia tuyển dụng mà vẫn chưa tự tin và sẵn sang với khả năng tiếng Anh của mình hoặc thiếu những kiến thức cơ bản để chuẩn bị phỏng vấn chuyên nghiệp.

Kết quả đạt được sau khóa học
Nắm được những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cần cầm phải có trong quá trình nộp CV và tham gia phỏng vấn
Xây dựng portfolio cá nhân cho từng cuộc phỏng vấn. Trình bày CV hiệu quả và thu hút nhà tuyển dụng
Làm chủ tất cả các câu hỏi phỏng vấn theo phương pháp STAR, có thể "sell yourself" trong vòng 1 phút
Liên kết trực tiếp với đối tác và headhunter, kết thúc khoá học sẽ gửi CV của học viên sang các network phù hợp với định hướng
Biết cách phân tích JD để có câu trả lời phù hợp và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Hình ảnh lớp học tại ENPOTA

Với mong muốn mang lại những trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên, Enpota cũng luôn chú trọng vào việc xây dựng các cơ sở vật chất hiện với đầy đủ các trang thiết bị máy móc. Ngoài ra, tất cả các lớp học của Enpota đều được tạo dựng theo khối lớp học hình tròn - dễ dàng để các học viên thảo luận Tiếng Anh trực tiếp trên lớp học.

Teacher

Thầy

Nguyễn Hải

  • Thạc sĩ MBA tại Binghamton University
  • Có 10 năm học tập và làm việc tại New York, Mỹ
  • 5 năm kinh nghiệm HR tại các công ty hàng đầu tại Mỹ
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS, tiếng anh
  • 8.5 IELTS Speaking

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

Decoration
HỌC VIÊN NÓI GÌ
Triệu Uyển Vy
Marketing
ĐH Thăng long
Khóa học IELTS tớ thấy rất thực tiễn, vì đa phần mình vẫn có khả năng kiếm điểm phần Reading & Listening thông qua mẹo hoặc tự ôn tập. Nhờ Enpota mà kĩ năng Speaking của mình có điểm cao
Vương Khánh
Khoa công nghệ Hoá học
ĐH Bách Khoa
Trước đây mình không thể tư duy để trả lời các câu hỏi trong phần thi Speaking, kể cả là tiếng Việt. Học ở đây dần dần giúp mình hình thành cách tư duy bằng tiếng Anh, vâỵ nên mình hoàn toàn không mất nhiều thời gian suy nghĩ khi giám khảo đặt câu hỏi với mình.
Nguyễn Tiến Đạt
Back-end Developer
Realbox
Mình lập trình back-end, thỉnh thoảng mình cần trao đổi với khách hàng qua video call hoặc email. Mình học 3 lớp Top Notch, sau khóa học thì việc giao tiếp với khách hàng mình đã thấy thuận tiện và không mất nhiều thời gian nữa.
Trần Nam
IT Hệ Thống
Công ty công nghệ
Có tiếng anh giúp công việc của mình trở nên dễ dàng và có giá trị hơn. Mọi việc có tiếng anh trở nên đơn giản hơn so với mình, mình không phải sử dụng nhưng công cụ dịch tiếng anh để làm việc nữa mà có thể thoải mái giao tiếp với các đồng nghiệp trong văn phòng.
Đỗ Thiện Duy
Project Manager
Công ty công nghệ
Sau khóa học, mình đã có thể dễ dàng tự tin trao đổi công việc bằng tiếng anh hơn với các đồng nghiệp khác. Thầy cô ở Enpota rất nhiệt tình mình rất nhiệt tình trong các case study và giúp mình cảm thấy tiếng anh kinh doanh thật sự rất dễ dàng
Hải Phạm
Talent
Lepine Entertainment
Nhờ Enpota, mình đã khắc phục được nỗi sợ nói tiếng anh với người nước ngoài. Thay vì chờ họ chủ động bắt chuyện với mình, mình có thể tự tin chào hỏi và chia sẻ định hướng công việc một cách tự nhiên.

Register Now

Mentor
English for Job Interview

What does the course have?

Not confident in your job interview just because your English is not good enough even though you have all the necessary theories and skills for the job? This course will help you gain a clear understanding of the recruitment process and the strategies and relfexes to help you conquer any interview. Futhermore, the course also gives you the opportunity to land a job with our business partners.

10 lessons
15 hours
Class

Our target demographic

Study

A2/TOEIC 500 – 600 / IELTS 5.0 English Level

Portfolio

3rd or final year students who never went to an English interview

Interview

Accounting, Finance, Technology, Logistics employees, etc that is looking to find opportunities in the international market

Star

People looking to get in the job market but not confident in their English or lack basic knowledge on the interview process

Learning outcomes after the course
Know all the necessary knowledge and skills in the CV submisison and interview process.
Build a customized portfolio for each interview. Present CV such that it attracts recruiters.
Conquer every interview question based on the STAR method, able to "sell yourself" in 1 minute.
Build direct connections with business partners and headhunters, students' CVs will be sent to suitable networks based on their career path
Learn how to analyze the JD to build suitable answers and impress recruiters

Classes at ENPOTA

In hopes of providing students with the best learning experience possible, Enpota puts a lot of emphasis on state of the art facilities with all of the newest technologies. Furthermore, all of Enpota's classes are built around the Roundtable learning strategy - allowing students to easily discuss topics in class in English.

Teacher

Mr

Nguyễn Hải

  • MBA degree at Binghamton University
  • 10 years of learning and work experience in New York, USA
  • 5 years of HR experience at top corporations in the USA
  • 4 years IELTS teaching experience
  • 8.5 IELTS Speaking

OUR PARTNERS

Decoration
WHAT OUR STUDENTS SAY
Triệu Uyển Vy
Marketing
Thang Long University
I find the IELTS course to be very practical, since usually I'm still able to perform well on my Reading & Listening skills through tricks or self-study. However, through the help of Enpota, my Speaking skills have the highest band score along with my Listening.
Vương Khánh
Checmical Technology
Bach Khoa University
Before, I wasn't able to answer the questions in the Speaking test, even if it was in Vietnamese. Studying here slowly taught me how to think in English, so now I don't take much time at all to answer the questions I was asked.
Nguyễn Tiến Đạt
Back-end Developer
Realbox
I'm a back-end developer, and sometimes I need to speak to the customers through video calls or emails as part of my job. After learning in 3 Top Notch classes, I no longer find speaking to clients a time-consuming chore.
Trần Nam
System IT
Tech Company
I found that the better my English becomes, the easier and more valuable my job becomes. Anything that has English involved has become so much simpler for me, since I no longer have to use translation tools and can now communicate with my foreign coleagues in the office much easier now.
Đỗ Thiện Duy
Project Manager
Tech Company
After the course, I was able to confidently talk to my coleagues about work in English. The teachers at Enpota are always eager to help me with the case studies and helped me realize that business English was actually really easy.
Hải Phạm
Talent
Lepine Entertainment
Thanks to Enpota, I was able to conquer my fear of speaking English with foreigners. Instead of them talking to me first, I was able to proactively approach them first and share my stories and career pathway in a natural way.