Đăng ký tư vấn

decor top
decor top
Title
 • Phân tích JD và tư vấn CV hiệu quả
 • Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng chỉ trong 60s
 • Chinh phục các câu hỏi phỏng vấn với mô hình “Star”
 • Cơ hội phỏng vấn trực tiếp với HR các tập đoàn hàng đầu
Promo
đăng ký khóa học
Promo

ENPOTA đồng hành

CÙNG BẠN TẠO RA CƠ HỘI

Study

Phương pháp học tập

Được trải nghiệm mô hình học tập mang tính đột phá, học viên sẽ thực hành thực tiễn với những HR có nhiều năm kinh nghiệm

Portfolio

Xây dựng Portfolio

Hiểu quy trình tuyển dụng cơ bản của các công ty. Xây dựng portfolio cá nhân cho từng cuộc phỏng vấn. Nắm được những kiến thức, kỹ năng cần phải có trong quá trình tuyển dụng.

Interview

Mock Interview

Được mock interview với các nhà tuyển dụng đến từ One Mount, Ngân hàng SHB và các headhunt hàng đầu và kết nối với một số nhà tuyển dụng chất lượng cao tại Việt Nam.

Star

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm tuyển dụng lâu năm, chuyên môn cao giảng dạy, tư vấn và chỉnh sửa CV hiệu quả

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CÙNG ENPOTA

Test trình độ miễn phí

 • Hiểu rõ hơn về điểm yếu của bản thân
 • Tìm những khóa học phù hợp
Làm thử bài test     >

01

Tự tin chinh phục tất cả các loại câu hỏi phỏng vấn trong và ngoài khóa học

02

Khai thác được tiềm năng bản thân, hiểu rõ insight của các nhà tuyển dụng, khai thác điểm mạnh của bản thân.

03

Cơ hội phỏng vấn với các HR lâu năm. Kết nối với các nguồn tuyển dụng trong các tập đoàn uy tín tại Việt Nam.

04

Được hỗ trợ chỉnh sửa nội dung CV chuẩn, phù hợp với từng nội dung công việc của học viên

Guarantee

Hình ảnh lớp học tại ENPOTA

Với mong muốn mang lại những trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên, Enpota cũng luôn chú trọng vào việc xây dựng các cơ sở vật chất hiện với đầy đủ các trang thiết bị máy móc. Ngoài ra, tất cả các lớp học của Enpota đều được tạo dựng theo khối lớp học hình tròn - dễ dàng để các học viên thảo luận Tiếng Anh trực tiếp trên lớp học.

Background Teacher

Thầy

Nguyễn Hải

 • Thạc sĩ MBA tại Binghamton University
 • Có 10 năm học tập và làm việc tại New York, Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm HR tại các công ty hàng đầu tại Mỹ
 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS, tiếng anh
 • 8.5 IELTS Speaking
VỀ ENPOTA
Chương trình Tiếng Anh của Enpota tập trung vào các nhu cầu ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống, bao gồm cả quá trình học tập và phát triển sự nghiệp.
Các khóa học hiện tại của Enpota bao gồm:
IELTS (chuyên sâu speaking & writing)
Tập trung mạnh vào kĩ năng speaking - kĩ năng yếu nhất của phần lớn thí sinh Việt Nam, tạo nền tảng ứng dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày và phát triển cá nhân.
Tiếng Anh thuyết trình
Ứng dụng cho các hoạt động thuyết trình, thích hợp cho giáo dục nâng cao, khi thuyết phục khách hàng, làm việc cùng đối tác hoặc gọi vốn.
Tiếng Anh cho lập trình viên
Giúp lập trình viên tiếp cận với các công việc tốt hơn, với mức thù lao quốc tế, thăng tiến lên các vị trí cao, cùng nhiều công việc freelance hơn.
Tiếng Anh giao tiếp ứng dụng
Khoá học đẩy cao tính thực hành ngôn ngữ lên hàng đầu, truyền cảm hứng với việc học ngôn ngữ và phát triển tư duy giao tiếp logic, mạch lạc và hiện đại.
Decoration

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

Register Now

decor top
decor top
Title
 • Analyze the JD and provide effective CV consultation
 • Create good first impressions on the recruiters in just 60s
 • Conquer interview questions with the "Star" method
 • Chance to interview with the HR of top corporations
Promo
Register For Course
Promo

ENPOTA is with you

CREATING OPPORTUNITIES

Study

Learning method

Experience a revolutionary learning method, where students will get hands-on experience with veteran HR with multiple years of experience

Portfolio

Build your portfolio

Understand the process of how companies recruit people, and build a customized portfolio for each interview. Understand the necessary knowledge and skills needed during the recruitment process.

Interview

Mock Interview

Do mock interviews with recruiters from One Mount, SHB Bank and the top headhunters, as well as build connections with some of the high-quality recruiters in Vietnam

Star

Teaching Staff

Teaching staff with many years of experience in the recruitment field, with high expertise in teaching, and can provide effective recommendations and fixes to your CV

REGISTER FOR CONSULTATION WITH ENPOTA

Free Skill Assessment

 • Understand your weaknesses better
 • Figure out a suitable course for you
Perform the test     >

01

Conquer every interview question that comes your way with confidence

02

Realize your potential and strengths, understand insights from recruiters

03

Opportunity to interview with seasoned HR. Build connections with recruiters from top corporations in Vietnam

04

Guidance to write and tailor CV based on the student's job requirements

Guarantee

Classes at ENPOTA

In hopes of providing students with the best learning experience possible, Enpota puts a lot of emphasis on state of the art facilities with all of the newest technologies. Furthermore, all of Enpota's classes are built around the Roundtable learning strategy - allowing students to easily discuss topics in class in English.

Background Teacher

Mr

Nguyễn Hải

 • MBA degree at Binghamton University
 • 10 years of learning and work experience in New York, USA
 • 5 years of HR experience at top corporations in the USA
 • 4 years IELTS teaching experience
 • 8.5 IELTS Speaking
ABOUT ENPOTA
Enpota's English courses puts emphasis on practical English uses in the real world, including the learning and the career building process.
Current courses at Enpota include:
IELTS (Speaking and Writing Intensive)
Focus mainly on speaking skills - a skill that most Vietnamese students struggle with, building a foundation for them to apply English to everyday use and improve themselves
English for Presentations
Puts more emphasis on English for use in presentations, suitable for higher educational purposes, sales pitches for customers, working with collaborators or project funding
English for Programmers
Provide programmers with the skills to reach for better international jobs, better promotions, as well as more freelance opportunities
English for Communication
This course mainly focuses on practical uses of the language, inspiring students to learn the language and improve their logic and cohesion when communicating
Decoration

OUR PARTNERS